click4tabu – אתר הטפסים של ישראל

  המדריך ללקיחת משכנתא

  מה היא למעשה משכנתא?

  משכנתא היא הלוואה ממשכנת לטווח הארוך – מעצם פעולת המשכון אנו קוראים לה משכנתא.

  ומה בעצם אנו ממשכנים?

  אנו ממשכנים את הנכס הנרכש כערובה להבטחת הכספים בהלוואה לטווח הארוך.

  לכמה זמן ניתנת המשכנתא?

  אין הגדרה מדויקת של זמן או אורך של הלוואת משכנתא , משכנתא ניתנת באופן פרטי ומתבססת על פי משתנים רבים כגון : גיל הלווים , יכולת ההשתכרות החודשית , הלוואות קיימות כו'.

  לרוב – זוג צעיר יבקש לפרוס את הלוואת המשכנתא לתקופה של בין 20-30 שנה, וזאת על מנת לייצר החזר חודשי שמתאפשר לעמוד בו בהתאם לצפי הכנסות חודשי.

  כמה ריבית משלמים על הלוואת משכנתא?

  לקיחת משכנתא הינו צעד גדול אם לא אחד הגדולים שנעשה בחיינו בתחום הפיננסי , לכן אנו ממליצים לקחת יועץ משכנתא או חברה לייעוץ משכנתאות על מנת שיבנו לכם תמהיל משכנתא המותאם עבורכם.

  ריבית המשכנתאות יכולה להשתנות מבנק לבנק וזה תלוי במספר גורמים שעוללים להשפיע על הריבית כמו הכרות או וותק הלקוח עם הבנק , יכולת ההחזר של אותו לקוח , עבר פיננסי בבנקים השונים , מינוסים או הלוואות שיש לאותו לקוח , בסופו של דבר הבנק מבצע ״ניהול סיכונים״ ובודק בכמה למעשה כדאי לו לתת לכם את הלוואת המשכנתא ובאיזו ריבית.

  איך יודעים כמה משכנתא צריך לקחת?

  אם אתם רוכשים דירה במסלול רגיל שלא במחיר למשתכן , אזי תאלצו ״להמציא״ הון עצמי לבנק , לדוגמא אם חפצתם ברכישת דירה בשווי של מליון שקלים עליכם להמציא 35% הון עצמי בכסף על מנת שהבנק ישלים לכם את שאר התשלום על הדירה בהלוואת משכנתא.

  באם אני רוכש דירה בתכנית מחיר למשתכן?

  תכנית מחיר למשתכן יצאה לדרך ופרסה בפני הזוגות הצעירים וחסרי הדיור דרך חדשה וקלה יותר ברכישת דירה ולקיחת משכנתא , באם רכשתם דירה במחיר למשתכן תוכלו לגייס ״רק״ 10% מהסכום בהון עצמי , משמע המדינה תהיה ערבה ל 25% מההון העצמי ויתאפשר לכם לקחת משכנתא ולרכוש דירה במחיר מופחת תוך לקיחת משכנתא בהון עצמי נמוך יותר , כמובן הכל באישור הבנק ובהתאם ליכולת ההחזר שיקבע הבנק.

  מהם השלבים בלקיחת משכנתא?

  ראשית, עליכם לדאוג להון עצמי , הרבה צעירים נעזרים בהורים ולוקחים הלוואות על מנת להגיע להון העצמי הדרוש.

  שנית – מציאת דירה פוטנציאלית – כולל כתובת מלאה שהבנק יבקש מכם.

  שלישית – לבצע חישוב של סך כל ההכנסות החודשיות המוכרות שלכם.

  רביעית – לצור קשר עם מספר בנקים למשכנתאות ולבקש לקבל אישור עקרוני למשכנתא והצעה למשכנתא.

  חמישית – הפקת נסח טאבו לדירה אותה אתם מתעדים לרכוש , על מנת לוודא שאכן הדירה רשומה על הבעלים החוקיים שלה ושהדירה אכן נקיה משעבודים או עיקולים כלשהם , אחרת הבנק לא יאפשר לקיחת משכנתא לדירה.

  למלא טופס בלי לקום מהספה

  הפקת אישורים בדרך הקלה בשבילך

  לטופס שלך
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט