Tabu.org.il – אתר הטפסים של ישראל

  רשם החברות

  רשם החברות הינו גוף השייך לרשות התאגידים בתוך משרד המשפטים , הוא הגוף האחראי על רישום חברות בע"מ בישראל חברות לתועלת הציבור , ושותפויות , דרכו ניתן להפיק נסח חברה , תקנון חברה וכמובן להגיש בקשה לרישום התאגדות חברה בישראל.

  יחידת רשם החברות שנמצאת תחת פיקוח משרד המשפטים וניהולו אמונה על הטיפול ברישום חברות בישראל , קבלה ובדיקה של דיווחים של חברות בישראל רישום שעבודים והסרתם , מיזוגים והחייאות של חברות בהתאם לחוק החברות.

  מהן סמכויות רשם החברות?

  סמכויות רשם החברות הן כדלקמן :

  • רישום פרטי חברות חדשות.
  • רישום שעבודים כנגד חברות, סילוקם או עדכונם.
  • טיפול בהליכי פירוק חברות.
  • בחינה וטיפול באפשרות הגדלת הון רשום של חברות.

  תפקיד האגף הינו בעיקר רישום אדמיניסטרטיבי ובאחריותם לבדוק אם אכן בקשות הרישום מוגשות כשורה.

  לרשם החברות מספר סמכויות המקנות לו כוח והשפעה על רישום החברה ,כגון : מתן שם לחברה – הרשם מבצע בדיקת בבקשה של רישום חברה אם ישנו שם דומה או ישנה בעלות זכויות יוצרים על אותו שם מבוקש. הרשם יכול לדרוש מסמכים שונים על מנת לבצע פתיחת חברה . בסמכות רשם החברות להטיל סנקציות ועיקולים על חברה שאינה עומדת בדרישות החוק.

  רשם החברות היא היחידה הממשלתית האמונה על טיפול בחברות אשר מוקמות ופועלות בישראל. יחידת הרשם עוסקת בתהליכי תיעוד הקמת חברות, קבלת החומר המשפטי והעסקי של החברה, במעקב אחר דיווחים שוטפים של כל חברה, וכל מידע נוסף אשר נדרשות חברות להציג על פי פקודת רישום העסק ופקודת השותפויות בחוק החברות (התשנ"ט, 1999). המטרה הרשמית של האגף היא לטובת מימוש זכות ההתאגדות של האזרחים על פי הוראות הדין, כחלק מזכויות היסוד שיש לכל אזרח בישראל. למשרד יש יכולות להפעיל סנקציות על חברות שלא פועלות לפי הוראות דין, כדי לשמור על הסדר הציבורי. אנחנו בחברת click4tabu, מסייעים ללקוחותינו בקשרים מול רשם החברות לכל מטרה.

  רשם החברות

  מה תחומי האחריות של משרד רשם החברות?

  משרד הרשם כפוף לרשות התאגידים הישראלית ומתוקף הסמכויות שלו אחראי על הסדר התקין בתחום החברות. למשרד הרשם יש כמה תחומים אחריות מרכזיים בהם הוא פועל דרך קבע:

  1. רישום חברות חדשות – המשרד מאשר את שם החברה ומוודא כי השם לא דומה או זהה לחברות קיימות, מאשר את פעילות החברה ואת בעלי הסמכויות בה.
  2. טיפול בשעבודים כנגד חברות – פעולת סילוק או עדכון בהתאם לצורכי החברה.
  3. טיפול בהליך פירוק חברות על פי החוק.
  4. הגדלת הון החברה הרשום – בחינת הצורך וטיפול בבקשה.

  כל הליך מול רשם החברות דורש מהמעורבים להציג את המסמכים מתאימים בפני נציגי המשרד ולענות על כלל הדרישות של רשם החברות.

  התנהלות תקינה מול רשם החברות

  מטרת העל של משרד רשם החברות היא להיות הגוף האמון על כל ענייני האדמיניסטרציה הכרוכים בהקמה, תפעול ופירוק חברה. לכן, כל בעל אינטרס בחברות עשוי למצוא את עצמו נדרש לסיוע המשרד מעת לעת. בכל פניה למשרד על הפונה להציג את כל האישורים, הטפסים והתיעוד הרלוונטיים לנושא, וזאת כדי למנוע בלבול ולקצר את זמן הטיפול בפנייה. כדי להגיש כל בקשה לרשם בצורה מסודרת, אפשר להיעזר בשירותי חברת click4tabu. החברה מלווה כל בעל אינטרס בעת הגשת הבקשה כדי למצות כל הליך מול רשם החברות.

  למלא טופס בלי לקום מהספה

  הפקת אישורים בדרך הקלה בשבילך

  לטופס שלך

  מאמרים שלנו

  נסח טאבו

  מהו נסח טאבו ? נסח טאבו הינו מסמך רשמי מרשות המקרקעין בישראל והוא למעשה מהווה תעודת זהות לנכס. נסח טאבו הינו מסמך רשמי חתום דיגיטאלית (ישנו גם נסח פיז...
  המשיכו לקרוא >
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט